PAÍS: OBRADOIRO DE CREACIÓN E ESPAZO DE ENCONTRO TEATRAL

Publicado: 30 de decembro de 2022, 11:01
 1. Cursos monográficos
PAÍS: OBRADOIRO DE CREACIÓN E ESPAZO DE ENCONTRO TEATRAL

Ao referirnos a´ palabra “pai´s” e´ posible que na cabeza de cada persoa comecen a operar sinapses que dean lugar a´ aparicio´n consciente ou inconsciente dun conxunto de termos asociados: nacemento, orixe, patria, nacio´n, fogar, identidade... Tame´n e´ moi probable que na sociedade li´quida contempora´nea na que vivimos ese concepto mude con rapidez, do mesmo xeito en que o fan os nosos ha´bitos, referentes ou inclinacio´ns. 

Neste mundo globalizado, que significado outorgamos a´ palabra “pai´s”? Podemos sentirnos identificadas con esa palabra? Onde radica a nosa identidade? Que reaccio´ns provocan en no´s os termos patria ou nacio´n? Experimentamos algu´n tipo de sentimento de pertenza no relativo ao lugar onde nacemos ou pacemos? 

O presente obradoiro nace do desexo de Incendiaria (Davide Gonza´lez, Vanesa Sotelo) e A Quinta do Cuadrante (Tito Asorey, Melania Cruz) por investigar arredor do concepto de pai´s, en conexio´n directa co proceso de posta en escena da peza A lu´a vai encuberta, proxecto baseado na obra de Manuel Mari´a co que ambas compan~i´as acadaron o II Premio Manuel María de Proxectos Teatrais.

Despois do seu contacto con diversos colectivos e profesionais vinculados ao teatro documental cos que as compon~entes das compan~i´as tiveron a oportunidade de traballar (Joana Craveiro, Marco Canale, Marco Layera, o colectivo Lagartijas tiradas al Sol, Falk Richter, Nir de Volff, etc) e da su´a propia experiencia na creacio´n de especta´culos vinculados a´ propia vivencia persoal (Microspectivas dun marica millennial, O empapelado amarelo), País e´ un xeito de buscar na sociedade o eco que provocan determinadas palabras cuxo emprego parece resultar cada vez ma´is delicado e controvertido.

DATA: domingo 15 de xaneiro de 2023.

HORARIO: 10h -14h e 16h -20h

OBXECTIVOS

 • Crear un espazo que fomente o intercambio de experiencias e opinio´ns a nivel persoal e colectivo.
 • Explorar tema´ticas sociopoli´ticas significativas que axuden a reconstrui´r e construÍr certas partes da nosa historia que parecen obviadas, esquecidas ou silenciadas.
 • Experimentar arredor de diversos mecanismos de creacio´n colectiva que poidan enriquecer a´s persoas participantes a nivel persoal e creativo.
 • Potenciar a creatividade e os materiais persoais como elementos u´tiles para a dramaturxia e a creacio´n esce´nica.
 • Explorar as esferas do social e o poli´tico como compon~entes a tratar dende o teatral nun momento de crise de valores no que as ideoloxi´as e os principios semellan estar cada vez ma´is dilui´dos.
 • Identificar aquelas experiencias persoais que poden ser u´nicas e universais ao mesmo tempo, detectando cales poden ser os elementos que nos definen individual e colectivamente.
 • Fomentar a creacio´n de espazos comunitarios como lugares nos que compartir e aprender.
 • Crear un espazo que fomente o intercambio de experiencias e opinio´ns a nivel persoal e colectivo.
 • Explorar tema´ticas sociopoli´ticas significativas que axuden a reconstrui´r e construÍr certas partes da nosa historia que parecen obviadas, esquecidas ou silenciadas.? 

METODOLOXÍA

A metodoloxi´a sera´ aberta e participativa, fomentando a aprendizaxe cooperativa baseada na creatividade e no desenvolvemento do pensamento anali´tico e cri´tico, deixando asi´ lugar para reflexionar sobre as cuestio´ns expostas e traballadas. 

Traballaremos a exploracio´n do corpo e a voz como canles de expresio´n e comunicacio´n, empregando tame´n materiais diferentes como fotografi´as, cartas, cancio´ns, fragmentos de obras literarias, recortes de xornais ou producio´n de textos escritos a trave´s dos que buscar e seleccionar elementos que poidan ser transformados en feito esce´nico. 

ESTRUTURA

O obradoiro esta´ estruturado en dúas partes: 

 1. Compilacio´n e creacio´n de materiais en base a unha serie de preguntas propostas polas responsables do obradoiro. A comunicacio´n coas participantes nesta primeira fase sera´ previa ao encontro persoal e fi´sico e tera´ lugar vi´a correo electro´nico.
 2. Exploracio´n colectiva arredor do termo “pai´s”. Nesta segunda fase, a ma´is extensa e que ten lugar no encontro presencial coas participantes, exploraremos unha serie de dina´micas de creacio´n individual e colectiva botando man de determinados materiais xerados na primeira fase, creando materiais novos a partir das propostas das responsables asi´ como de todas as participantes do obradoiro e dando lugar a creacio´n de micropezas arredor deles. 

PÚBLICO AO QUE VAI DIRIXIDO

Inte´rpretes de teatro ou danza, dramaturgos/as, directores/as, e en xeral todas aquelas persoas que desexen explorar o feito esce´nico dende unha perspectiva contempora´nea baseada nas premisas do teatro biogra´fico. 

OUTRAS INFORMACIÓNS DE INTERESE

 

Número máximo de participantes: 20

Número mínimo: 10

Prezo: 70 euros.

Inscripción: escola@artikavigo.com 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

Clube de lectura teatral e laboratorio de escrita “Revoluçoes” 24 Xan

Clube de lectura teatral e laboratorio de escrita “Revoluçoes”

CLUBE DE LECTURA TEATRAL – LABORATORIO DE ESCRITA “REVOLUÇÕES” Clube de Lectura Teatral Coa intención de construír espazos desde os que achegarnos un pouco máis á dramaturxia contemporánea, a Sala Artika incorpórase ao proxecto Laboratorio de escrita sobre teatro “Revoluções” coordenado polo
O XOGO MOTOR DA CREACIÓN CON SUTTOTOS 25 Set

O XOGO MOTOR DA CREACIÓN CON SUTTOTOS

Un taller deseñado para que todas aquelas persoas interesadas no teatro descubran, a través da actuación e da escritura, a súa propia poética.Un espazo que incentiva a creatividade e outorga as ferramentas necesarias, dende o vocal, o xestual e o expresivo para que xs alumnxs desenvolvan as súas
TALLER DE COMMEDIA DELL’ ARTE 25 Set

TALLER DE COMMEDIA DELL’ ARTE

TALLER DE COMMEDIA DELL’ ARTE impartido por Carolina Calema A proposta é somerxernos no universo da Commedia dell’arte que é unha experiencia agradecida e potente. A Commedia dell’arte é o teatro en si, é o fenómeno onde as mulleres comezamos a traballar (ata onde se sabe, foi entón cando se nos
TALLER DE ESCRITURA DRAMÁTICA SOBRE IDENTIDADES CONTEMPORÁNEAS CON LAURA GALLETERO 7 Nov

TALLER DE ESCRITURA DRAMÁTICA SOBRE IDENTIDADES CONTEMPORÁNEAS CON LAURA GALLETERO

Conversacións con Orlando. Dramaturxia e identidades nómadas.   En 1928 Virginia Woolf publica Orlando coma un agasallo a súa amiga e amante Vita Sacksville. Orlando é a viaxe a través dos siglos dunha personaxe que nace home e deviene muller. Unha lúcida reflexión sobre as identidades que
Obxecto da axuda
Programación en salas privadas

Sala Ártika desenvolve todas as actividades de programación de artes escénicas, grazas as axudas de: o Instituto Nacional das Artes Escénicas y Musicales (INAEM), A Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) e o Concello de Vigo

logo logo logo logo
Aceleración

Sala Ártika desenvolve o proxecto de acompañamento e formación na área de marketing cultural dixital e transformación na xestión que conta con financiamento da Unión Europea - NextGenerationEU no marco das subvencións á aceleración cultural no ámbito das artes escénicas da Xunta de Galicia

logo logo logo logo
Modernización

Sala Ártika recibiu axudas á modernización e xestión sustentable das infraestruturas das artes escénicas e musicais ao abeiro dos fondos de NextGenerationEU e o Mecanismo de recuperación e resiliencia.

logo logo logo logo
Transición ecolóxica

Sala Ártika é beneficiaria do Bono energía PEME para a transición do equipo de iluminación escénica halóxena a LED.

logo
Asociacións ás que pertencemos

Sala Ártika pertence a Rede Galega de Salas e a Rede de teatros alternativos

logo logo